Reménység Katolikus Általános Iskola

Reménység Katolikus Általános Iskola Szeretettel köszöntjük a

Reménység Katolikus Általános Iskola

megújult Facebook-oldalán!

Nyissa meg, mint általában

Kis Anikó magyar szakos pedagógusunk, az iskola humán munkaközösség-vezetőjének ajánlóját tesszük közzé:Egyik legkedvese...
03/02/2021

Kis Anikó magyar szakos pedagógusunk, az iskola humán munkaközösség-vezetőjének ajánlóját tesszük közzé:
Egyik legkedvesebb költőm, Francois Villon, aki a Nagy Testamentumban ,,A Szentháromság egy Istennek" ajánlja ,,árva lelkét". A februári Vigiliában érdekes tanulmányt olvashatunk Magyar Miklós irodalomtörténész, professor emeritus tollából, melyben a középkori francia költő balladáiból is számos érdekes részlet kel életre,s mindez a művész erős keresztény hitének tükrében.

Február 3-án az Anyaszentegyház Szent Balázs püspökre emlékezik. Szebaszte püspökéről keveset tudunk. Valószínűleg a Lic...
03/02/2021

Február 3-án az Anyaszentegyház Szent Balázs püspökre emlékezik. Szebaszte püspökéről keveset tudunk. Valószínűleg a Licinius uralkodása alatt elrendelt keresztényüldözés nyomán vették életét, miután a hagyomány szerint nem volt hajlandó megtagadni a hitét. A 9. századtól már mint a torokbajok ellen védő szentet tisztelték. A késő középkorban a tizennégy segítő szentek közé sorolták. A mai napon a papok egy Y alakban összekötött gyertyával adnak áldást „torokbetegség és minden más baj” ellen, ez az ún. "balázsáldás". Az is nyugodtan álljon be a sorba, aki nincs a megszentelő kegyelem állapotában (azaz nem áldozhat)!

Jézus a világ világossága értünk áldozta életét, s a gyertya lángja Krisztus áldozatos, önfeláldozó életét is hirdeti. A...
02/02/2021

Jézus a világ világossága értünk áldozta életét, s a gyertya lángja Krisztus áldozatos, önfeláldozó életét is hirdeti. A gyertya, természete szerint feltartóztathatatlanul felemészti magát hivatásának teljesítésében, miközben fénnyé és hővé alakul át. Az evangéliumi, Krisztust követő keresztény élet is azt várja tőlünk, hogy mi is felemésszük magunkat igazságban és szeretetben Istenért és földi szeretteinkért, miként azt egy gyertya teszi. Gyertyaszentelő Boldogasszony ünnepén arra emlékezünk, hogy a gyermek Jézust születése után a negyvenedik napon bemutatták a jeruzsálemi templomban.

Bosco Szent Jánosra, a Szalézi Társaság alapítójára, iskolánk 8.b osztályának védőszentjére emlékezünk emléknapján, aki ...
31/01/2021

Bosco Szent Jánosra, a Szalézi Társaság alapítójára, iskolánk 8.b osztályának védőszentjére emlékezünk emléknapján, aki otthontalan árváknak adott szállást, segített nekik szakmát szerezni, és arra tanította őket, hogy szeressék az Urat.

Wisinger Barnabás 7.b osztályos tanuló kis notesze egy újabb verset rejtett. Magyartanárát, Kis Anikó tanárnőt, időről-i...
29/01/2021

Wisinger Barnabás 7.b osztályos tanuló kis notesze egy újabb verset rejtett. Magyartanárát, Kis Anikó tanárnőt, időről-időre megörvendezteti egy szép költeménnyel, aki siet a kedves olvasókkal is azt megosztani:

Elhiszed-e?

Elhiszed-e,
hogy valaki a világon
ne segítene?

Elhiszed-e,
hogy a könyv írásai igazak?

Elhiszed-e,
hogy az Alkotó fia
érted halt meg?

Én elhiszem.
Elhiszem a könyvecskék összes leírott szavát.

Én elhiszem, hogy a világon van valaki,
aki segít nekem.

Én elhiszem,
hogy az Alkotó fia mindannyiunkért meghalt.

Elhiszem azt,
hogy létezik bűnbocsánat.

Hiszem! Hiszem,hogy van
bűnbocsánat a halál után.

Elhiszem,hogy a Megváltó
visszajön ítélni.

Miért is?
Hallgasd,nyisd ki a szemed,füled,
Süket,vak ember!

Ez egy szó!
Mégpedig az,hogy :
Igaz.

Igaz a könyv,
mert az Istennek szava.

Igaz a Megváltó,
mert meg van írva.

Igaz,hogy visszajön,
mert a próféták szava örök.

Én hiszem és várom
Jézus visszajövetelét.
Elhiszed-e szavak után,hogy mindez igaz?

Ha nem,akkor éld
kicsapongó,hasztalan életed!

Ha igen,tarts ki addig,
ameddig kell,akkor is ,ha idők végéig kell!

Remélem,kitartasz életed végéig,
s akkor megkapod a jutalmad:
az életet.

A Szentírásban olvassuk, hogy mindig készen kell állnunk megválaszolni azok kérdéseit, akik a reményünk alapjáról kérdez...
28/01/2021

A Szentírásban olvassuk, hogy mindig készen kell állnunk megválaszolni azok kérdéseit, akik a reményünk alapjáról kérdeznek (Vö.: I Pét 3-15). Szülőként idő kérdése és egészen más típusú kérdésekkel is szembesülünk. Ezekre ha nem adjuk meg a választ a gyermekeinknek, akkor azt a kortársak és a média teszi meg helyettünk.

Jó szívvel ajánljuk az Új Ember gondozásában megjelent "Beszéljünk róla! Szexuális nevelés a kisgyermekkortól a serdülőkorig" című kiadványt.

Aquinói Szent Tamás a hitet és az értelmet két szárnyként jellemezte, melyekkel az emberi szellem felemelkedik az igazsá...
28/01/2021

Aquinói Szent Tamás a hitet és az értelmet két szárnyként jellemezte, melyekkel az emberi szellem felemelkedik az igazság szemlélésére. Az igazi vallás ugyanis nem lehet ellentétes és ellenséges az értelemmel. Aquinói Szent Tamásra emlékezünk liturgikus emléknapján.

A nyár óta tartó építkezésünk újabb szakaszához érkeztünk.  A nyílászárók cseréje után most a Petőfi utcai épületrész és...
26/01/2021

A nyár óta tartó építkezésünk újabb szakaszához érkeztünk. A nyílászárók cseréje után most a Petőfi utcai épületrész és a hátsó tűzfal színezése készült el. Ezzel együtt elkezdődött az Ady Endre úti épületrész szigetelése. Várhatóan márciusra fejeződik be a teljes felújítás, amihez a türelmüket kérjük.

Iskolavezetés

A Tüskevár, a Bogáncs, a Vuk, a Zsellérek és számos elbeszélés, regény és novella szerzőjére, minden idők egyik legolvas...
25/01/2021

A Tüskevár, a Bogáncs, a Vuk, a Zsellérek és számos elbeszélés, regény és novella szerzőjére, minden idők egyik legolvasottabb magyar írójára, Fekete Istvánra emlékezünk születésének évfordulója alkalmából.

- Saul, Saul, miért üldözöl engem?- Ki vagy te, Uram?- Én vagyok Jézus, akit te üldözöl!A folytatást ismerjük. Saul, Kri...
25/01/2021

- Saul, Saul, miért üldözöl engem?
- Ki vagy te, Uram?
- Én vagyok Jézus, akit te üldözöl!

A folytatást ismerjük. Saul, Krisztus és követőinek az üldözője megtért, még a nevét is megváltoztatta, hogy aztán Pálként az evangélium egyik legnagyobb hatású hirdetője legyen. Az ő példája nyomán kijelenthető: nincs az a bűnös, aki már elveszett. Isten görbe vonalakon is tud egyenesen írni.

Caravaggio: Szent Pál megtérése (1600 körül)

Szalézi Szent Ferenc a vigasztalás mestere volt, minden emberrel jóságosan bánt. Jellemző mondata: „Egy csepp mézzel töb...
24/01/2021

Szalézi Szent Ferenc a vigasztalás mestere volt, minden emberrel jóságosan bánt. Jellemző mondata: „Egy csepp mézzel több legyet lehet fogni, mint egy hordó ecettel.” Az újságírók és írók védőszentjére, a jeles egyháztanítóra emlékezünk liturgikus emléknapján.

A keresztények közötti megosztottság, az egymástól való távolodás botrány, mivel ez Istentől való távolodást is jelent. ...
24/01/2021

A keresztények közötti megosztottság, az egymástól való távolodás botrány, mivel ez Istentől való távolodást is jelent. Mint egykoron nevében is ökumenikus, 2013-tól katolikus oktatási intézményként működő iskolánk büszke rá: nálunk az osztálytermekben és a tanáriban, a diákok és a pedagógusok között egyaránt nincs nyoma felekezeti megosztottságnak. Az ökumenikus imahét végéhez közeledve - ahogy Jézus tette az utolsó vacsorán - imádkozzunk a keresztények egységéért! (Vö. Jn 17,21)

Boldog Batthyány-Strattmann László nemcsak a beteg szemeket gyógyította, hanem arra is gondja volt, hogy a hit szemeit g...
22/01/2021

Boldog Batthyány-Strattmann László nemcsak a beteg szemeket gyógyította, hanem arra is gondja volt, hogy a hit szemeit gyógyítsa, és nyitogassa azokat Isten titkaira. A boldoggá avatott hitvallóra és szemorvosra emlékezünk liturgikus emléknapján, január 22-én.

132 éve ezen a napon született Sík Sándor, a katolikus költészet és az imádságos élet összekapcsolója. Soraival emlékezü...
20/01/2021

132 éve ezen a napon született Sík Sándor, a katolikus költészet és az imádságos élet összekapcsolója. Soraival emlékezünk rá:

Embernek lenni!
Csak-embernek, semmi egyébnek,
De annak egésznek, épnek,
Föld-szülte földnek
És Isten-lehelte szépnek!

(Fekete kenyér, 1931, részlet)

A harmadik osztályos tanulók egy része idén is lelkesen vett részt a "Löwenzahn" országos német nyelvi versenyén. Mindan...
20/01/2021

A harmadik osztályos tanulók egy része idén is lelkesen vett részt a "Löwenzahn" országos német nyelvi versenyén. Mindannyian kiemelkedő eredményeket értek el, mind megyei, mind országos szinten.

Tolnai Bence országos 10., megyei 2. helyen, Hegedűs Sára megyei 4. helyen, Németh Márton megyei 9. helyen, Udvari Balázs megyei 12. helyen végzett.

Tanulóink büszkén és boldogan vették át az okleveleket és jutalmakat. Csak így tovább!

Köszönet Wisinger Andrea felkészítő tanár munkájáért!

A 6.a osztály a Magyar Nemzeti Múzeum által szervezett online múzeumpedagógiai foglalkozáson vett részt, amelynek kereté...
19/01/2021

A 6.a osztály a Magyar Nemzeti Múzeum által szervezett online múzeumpedagógiai foglalkozáson vett részt, amelynek keretében a 14-15. századi Magyarországgal ismerkedtek meg. A foglalkozás során a virtuális múzeumtúrának és a szituációs játéknak köszönhetően bővíthették ismereteiket.

Megújult egy szellemi központ, az Új Ember Könyvesbolt. Egyháztörténeti, lelkiségi, teológiai vagy éppen szépirodalmi ki...
18/01/2021
Új Ember Könyvesbolt

Megújult egy szellemi központ, az Új Ember Könyvesbolt. Egyháztörténeti, lelkiségi, teológiai vagy éppen szépirodalmi kiadványok nagy választékban kaphatók.

Új év, RÉGI-ÚJ könyvesbolt... Igeeen :) Megújultunk :) Várunk Benneteket!

A mai napon IV. Béla király lányára, Szent Erzsébet unokahúgára, Árpád-házi Szent Margitra emlékezünk. Nővér- és kortárs...
18/01/2021

A mai napon IV. Béla király lányára, Szent Erzsébet unokahúgára, Árpád-házi Szent Margitra emlékezünk. Nővér- és kortársainak, élete tanúinak sok értékes és hitelt érdemlő vallomása szerint Margit számára magától értetődő volt a szabályok szigorú megtartása, a kemény önsanyargatás, s a legnyomorúságosabb, utálatot gerjesztő betegek szolgálatában való hősies kitartás.

Egy szolgáló, akit csodával határos módon mentett meg a megfulladástól, a szenttéavatási akták szerint így tanúskodott: „Margit jó és szent volt, mindnyájunk példaképe. Alázatosabb volt, mint mi, szolgálóleányok.”

Margitra a magyar ifjúság, a nevelő- és gyógyintézmények védőszentjeként tekintünk, akit egyben békességszerzőként is tisztelünk.

1878-ban ezen a napon született Molnár Ferenc, akiről szinte mindenkinek elsősorban a világhírű ifjúsági regénye, a Pál ...
12/01/2021

1878-ban ezen a napon született Molnár Ferenc, akiről szinte mindenkinek elsősorban a világhírű ifjúsági regénye, a Pál utcai fiúk jut eszébe. Pedig volt idő, mikor a színház fejedelme és a pesti közönség szeme fénye volt, sőt, áttörte azokat a korlátokat is, amelyek a magyar irodalmat és színházi világot a külföldtől elzárták.

A Hagyományok Háza 2020. évi karácsonyi rajzpályázatán tanítványaink kimagasló színvonalú alkotásait emléklappal jutalma...
11/01/2021

A Hagyományok Háza 2020. évi karácsonyi rajzpályázatán tanítványaink kimagasló színvonalú alkotásait emléklappal jutalmazták.

Hodrea Gréta Krisztina és Gut Gréta 5.a osztályos, valamint Mikuska Viktória Fanni és Muszely Barnabás 6. a osztályos tanulóink mellett gratulálunk Varasdy Iván tanár úrnak a felkészítéshez!

A szülőkkel együtt mi, az iskola pedagógusai is hiszünk benne, hogy akár a Katolikus Karitásszal együttműködésben gyűjtü...
11/01/2021

A szülőkkel együtt mi, az iskola pedagógusai is hiszünk benne, hogy akár a Katolikus Karitásszal együttműködésben gyűjtünk karácsonyi ajándékokat, akár az Országos Vérellátó Szolgálat valamely véradó állomásán veszünk részt önkéntes véradáson, hozzájárulunk ahhoz, hogy boldogabb legyen a világ. A karácsonyi időszak után se legyünk közömbösek embertársaink iránt!

Egy a karácsonynál is ősibb ünnep, a vízkereszt alkalmából Imre atya megszentelte az osztálytermeket, Géczy Árpád igazga...
06/01/2021

Egy a karácsonynál is ősibb ünnep, a vízkereszt alkalmából Imre atya megszentelte az osztálytermeket, Géczy Árpád igazgató pedig az ajtók fölé felírta az idei dátum mellé a a C+M+B betűket, amelyek a latin “Christus Mansionem Benedicat”, vagyis a “Krisztus áldja meg e házat!” mondat rövidítése.

A képen látható hattyúk nem a közeli tóról repültek ide,hanem egyenesen Ilike néni, az iskolai recepciós konyhájából.A s...
04/01/2021

A képen látható hattyúk nem a közeli tóról repültek ide,hanem egyenesen Ilike néni, az iskolai recepciós konyhájából.
A szemet gyönyörködtető képviselőfánkokkal alkotójuk a nevelőtestületet ajándékozta meg. Köszönet érte.

Megújulni, jobbá válni, az értékeinket megtartani, a hibáinkat kijavítani. Megkezdődött a 2021-es év első tanítási napja...
04/01/2021

Megújulni, jobbá válni, az értékeinket megtartani, a hibáinkat kijavítani. Megkezdődött a 2021-es év első tanítási napja. :)

Bölcs gondolat az előttünk álló napokhoz.
03/01/2021

Bölcs gondolat az előttünk álló napokhoz.

Isten éltessen Imi atya! 🥳🎂 - születésnapja alkalmából ezúton is szeretettel köszöntjük Tóth Imre atyát, a Bp.-Kispesti ...
30/12/2020

Isten éltessen Imi atya! 🥳🎂 - születésnapja alkalmából ezúton is szeretettel köszöntjük Tóth Imre atyát, a Bp.-Kispesti Nagyboldogasszony Főplébánia káplánját.

2. Iskolakóstoló óvodásoknak - onlineTisztelt Szülők!Iskolánkban 2021. január 6-án, 17 órától tartjuk az Iskolakóstoló a...
28/12/2020

2. Iskolakóstoló óvodásoknak - online

Tisztelt Szülők!

Iskolánkban 2021. január 6-án, 17 órától tartjuk az Iskolakóstoló alkalmaink következő tematikus előadását, amely során intézményünk egyik fő sajátosságáról, az emelt szintű nyelvoktatásról nyújtunk bővebb tájékoztatást. A járványügyi helyzet továbbra sem engedi meg a személyes jelenlétet, ezért online tarjuk bemutatónkat, melynek csatlakozási linkjét, valamint annak menetét az előadás napján tesszük közzé honlapunkon. Így interaktív módon, a bemutató végén feltehetik kérdéseiket a nyelvi munkaközösség vezetőjének, illetve az iskolavezetésnek.
Gyermekeiknek e-mailben küldjük a következő játékos feladatsort, mely reményeink szerint örömet okoz majd számukra. Akik már jelentkeztek az első iskolakóstoló alkalmával, azokra a címekre automatikusan továbbítjuk a feladatlapokat, az új érdeklődők pedig az [email protected] címre küldhetik el jelentkezésüket. A regisztrációs lapok kitöltése továbbra sem kötelező, csak iskolánk tájékozódását segíti, jelentkezni egy üres e-mail elküldésével is lehet.

Továbbra is várjuk megtisztelő érdeklődésüket!

Üdvözlettel:
az iskolavezetés

A Szent Család ünnepén kívánjuk, hogy a szülők Máriához és Józsefhez hasonlóan legyenek gyermekeik előtt követendő példá...
27/12/2020

A Szent Család ünnepén kívánjuk, hogy a szülők Máriához és Józsefhez hasonlóan legyenek gyermekeik előtt követendő példák, mert a családokat összeforrasztó tűz melegét nem az ajándékok számában, de még csak nem is azok árában mérik.

„Adjatok hálát mindenkor mindenért…”(Ef 5,20)
21/12/2020

„Adjatok hálát mindenkor mindenért…”
(Ef 5,20)

141 éve ezen a napon mutatta be Edison az izzólámpát. Tanulságos az ő példája: az elemi iskola harmadik osztályában, 9 é...
20/12/2020

141 éve ezen a napon mutatta be Edison az izzólámpát. Tanulságos az ő példája: az elemi iskola harmadik osztályában, 9 éves korában áttetették kisegítő iskolába, mint a tananyag elsajátítására alkalmatlan nebulót. 1700 szabadalmat hagyott ránk.

Mária igent mondott arra, hogy a megváltó Édesanyja legyen. Mondjunk mi is igent arra a feladatra, amelyet nekünk szán a...
20/12/2020

Mária igent mondott arra, hogy a megváltó Édesanyja legyen. Mondjunk mi is igent arra a feladatra, amelyet nekünk szán azt Isten az üdvösség művében - Erdő Péter bíboros, prímás videoüzenetet tett közzé advent negyedik vasárnapja alkalmából.

https://www.youtube.com/watch?v=QN6qpiQCAgk&feature=emb_logo

Az iskolánk második emeletének építési munkáit kivitelező cég, a BAU-VIP Generál Kft., 250.000 forinttal támogatta a Rem...
19/12/2020

Az iskolánk második emeletének építési munkáit kivitelező cég, a BAU-VIP Generál Kft., 250.000 forinttal támogatta a Reménység Iskola Alapítványt.

Nagylelkű adományukat köszönjük!

Áldott karácsonyt kívánunk!

Kedves Tanulóim, Kollégáim, kedves Szülők!Nem erre számítottak a napkeleti bölcsek! A csillag útját követve úgy képzelhe...
18/12/2020

Kedves Tanulóim, Kollégáim, kedves Szülők!

Nem erre számítottak a napkeleti bölcsek! A csillag útját követve úgy képzelhették el, hogy Heródes királyi palotájában, nagy pompa között fogják meglátni a Messiást. Mennyire meghökkentő lehetett számukra, hogy egy faluszéli istállóban, az istálló jellegzetes szagával, igénytelenségével körülvéve találták meg az Anyát és a Gyermeket! Mégis, a váratlan körülmények ellenére felismerték a jászolban a Megváltót, és az írások szerint leborulva hódoltak neki.

Mi sem ilyen karácsonyra számítottunk. Nem gondoltuk az előző karácsony múltával, hogy egy járvány gúzsba köti az ünneplést: nem találkozhatunk az idős szeretteinkkel a szokásos módon, nem jöhetünk össze a rokonsággal, a barátokkal, és lehet, hogy a karácsonyfa alatt is szerényebben sorakoznak majd az ajándékok. Mégis, a napkeleti bölcsekhez hasonlóan nekünk is a Lényeget kell látnunk: megszületett az Úr Krisztus, Dávid városában.
Eljött Emmanuel: "ez azt jelenti: velünk az Isten!"

Lényeglátó, áldott karácsonyt és egészséget hozó, boldog új évet kívánok Mindnyájuknak:

Géczy Árpád
Igazgató

Az 1.a osztályos diákjaink kézműveskedtek. :)
18/12/2020

Az 1.a osztályos diákjaink kézműveskedtek. :)

A keresztségben a József nevet kaptam, Szent József személyét pedig mindig a hűség és a hitelesség példaképének tekintet...
17/12/2020

A keresztségben a József nevet kaptam, Szent József személyét pedig mindig a hűség és a hitelesség példaképének tekintettem. A Szív - Jezsuita magazin legfrissebb száma - sok más érdekes cikk mellett - az ő személyét és az apai hivatás témáját járja körül, jó szívvel ajánlom ezt az igényes lapot mindenkinek - írja Kürti Zoltán, iskolánk testnevelője.

➡ Ferenc pápa Szent József-évet hirdetett, továbbá egy hosszabb lélegzetű levelet is közzétett, amelyben Szent József alakját állítja példaképül a mai hívők elé:
https://www.magyarkurir.hu/hirek/exkluziv-ferenc-papa-i-apai-szivvel-i-kezdetu-apostoli-levele-szent-jozsefrol

Cím

Petőfi Utca 56.
Budapest
1196

Nyitvatartási idő

Hétfő 06:30 - 17:30
Kedd 06:30 - 17:30
Szerda 06:30 - 17:30
Csütörtök 06:30 - 17:30
Péntek 06:30 - 17:30

Telefonszám

+36-1-282-9633

Értesítések

Ha szeretnél elsőként tudomást szerezni Reménység Katolikus Általános Iskola új bejegyzéseiről és akcióiról, kérjük, engedélyezd, hogy e-mailen keresztül értesítsünk. E-mail címed máshol nem kerül felhasználásra, valamint bármikor leiratkozhatsz levelezési listánkról.

A Vállalkozás Elérése

Üzenet küldése Reménység Katolikus Általános Iskola számára:

Videók

Iskolánk építésének és létrejöttének rövid története

Kispest rövid története (1902-2007)

Kispest alig múlt száz éves. Nincs műemlékekben gazdag városközpont, nincsenek patinásán pompázó épületcsodák, de találunk kertes kis családi házakat, nagy lakótelepeket, amelyek az elmúlt idők beszédes tanúi.

A település keletkezése „a boldog békeidőkre” esik, amikor hazánk az Osztrák-Magyar Monarchia részeként jelentősen fejlődött. A főváros egyesítése /Pest, Buda, Óbuda/ 1873-ben történt meg. A város külső részein az olcsó telekárak /80-krajcár négyszögöle/, s építkezési lehetőség az emberek fő gondjainak megoldását jelenti.

Közeli vállalkozók tematikájú vállalkozások


További Budapest városi vállalkozók tematikájú vállalkozások

összes Megjelenítése